Apie konkursą

Svarbi informacija

Amžiaus grupės:
Nykštukas I-II klasės
(į šią grupę kviečiami dalyvauti ir darželinukai!),
Mažylis III-IV klasės,
Bičiulis V-VI klasės,
Kadetas VII-VIII klasės,
Junioras IX-X klasės,
Senjoras XI-XII klasės
Laikas:
trečiasis kovo mėnesio ketvirtadienis - 2017 m. kovo 16 d.
Trukmė:
Nykštukų grupei – 50 min.
Visiems kitiems - 75 min.
Dalyvio mokestis:
2 €
Dalyviai:
Kiekvienas Lietuvos moksleivis ir skaityti mokantis darželinukas!
Nuo 2015 m. ir visi kiti!
Galimos užduočių kalbos:
lietuvių, lenkų, rusų, anglų
Prizai:
kiekvienos klasės geriausiųjų 50-tukai apdovanojami diplomais ir išskirtiniais Kengūros prizais
Rekomendacija:
Jei abejoji dėl užduoties atsakymo - palik nepažymėtą.
Apie vertinimą skaitykite čia
Naujiena:
2015 m. startavo nauja amžiaus grupė Ekspertas - visiems jau baigusiems mokyklas. Daugiau info čia
Taisyklės:
Konkurso dalyvis sutinka su dalyvavimo taisyklėmis
Treniruotė:
Galite pasitreniruoti svetainėje
Kengūros treniruočių laukas ir su Kengūriškąja literatūra

Kengūriškoji literatūra

Knygynuose galima įsigyti Juozo Mačio, Aivaro Noviko, Romualdo Kašubos, Pauliaus Drungilo ir Pauliaus Šarkos konkurso užduočių su sprendimais knygeles, kurios buvo leidžiamos net nuo 2000 metų TEV leidykloje. Taip pat nuo 2013 metų mūsų svetainėje galite rasti ir nemokamas elektronines konkurso užduočių su sprendimais knygeles.

Iš istorijos

Kengūros matematikos konkursas ne šiaip vadinamas tarptautiniu. Tiems, kurie dar nėra girdėję – Kengūra pas mus atšuoliavo, kaip galima būtų ir atspėti, iš pačios Australijos, kurioje tas konkursas yra neįtikėtinai populiarus – jame dalyvauja apie 90 % (!) moksleivių. Šį mielą gyvūną 1991 metais priėmė Prancūzijos matematikos mylėtojai. Netrukus konkurso idėja pasklido visoje Europoje. Susižavėjimas augo, ir daugelis šalių ėmėsi organizuoti panašius renginius, tad 1994 metais buvo įkurta asociacija Kengūra be sienų (Kangourou sans fronti?res), kuriai dabar priklauso per 50 šalių iš 4 žemynų. Lietuvą Kengūra pasiekė 1995 metais. Taigi pas mus ši matematikė gyvuoja jau 20 metų.

Ir 2013 metais konkursas tradiciškai įvyko trečiąjį kovo ketvirtadienį, kovo 15 d. Iš pradžių konkursas Lietuvoje sulaukdavo tik keleto šimtų dalyvių, tai dabar jame dalyvauja per 60 tūkstančių moksleivių iš tūkstančio Lietuvos mokymo įstaigų (pasaulyje dalyvių – per 6 milijonus).

Kodėl kalbame apie mokymo įstaigas? Jau kelerius metus konkurse dalyvauja ne tik bendrojo lavinimo mokyklos, pradedant nuo pradinės ir baigiant licėjumi, bet ir vaikų darželiai, suaugusiųjų mokymo centrai ar net specialiosios mokyklos.

Lietuvoje bendrojo ugdymo mokyklų yra apie 1300. Taigi per 80 % jų dalyvauja konkurse. Dalyviai registruodamiesi gali užduotis užsisakyti net keturiomis kalbomis – lietuvių, lenkų, rusų ir anglų.

Užduočių rengimas – didžiulis darbas, kurį atlieka Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto bei Matematikos ir informatikos instituto profesionalių matematikų komanda. Iki 1999 metų užduočių sąlygos būdavo parsisiunčiamos rusų ir lenkų kalbomis, ir tik 1999 metais jos pirmą kartą buvo parengtos lietuviškai. Gavus iš Torunės universiteto užduotis, jos buvo išverstos ir perspręstos, kiekvienam dalyviui parengtas užduočių lapelis. Tada konkurse, be lenkiškų ir rusiškų mokyklų, eksperimento tvarka dalyvavo 7 lietuviškos mokyklos, bet tai dar nebuvo Lietuvos Kengūros konkursas – kortelės buvo nusiųstos į Lenkiją ir ten kompiuteriu apdorotos. Eksperimentas sukėlė didžiulį susidomėjimą, ir buvo nuspręsta organizuoti lietuvišką Kengūros konkursą, kuriame galėtų dalyvauti kiekviena mokykla, kiekvienas to pageidaujantis mokinys. Buvo jau aišku, kad renginys taps masišku, tad neatidėliotinai reikėjo organizacinės struktūros. 1999 metų lapkričio mėnesį buvo sudarytas Lietuvos Kengūros konkurso organizavimo komitetas, į kurį įėjo Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto ir Matematikos ir informatikos instituto bei mokyklų atstovai. Komitetas informavo visus švietimo skyrius ir mokyklas. Rajonuose atsirado organizatorių, kurie aplink save telkė entuziastus mokytojus, palaikė ryšį su centriniu komitetu. Ši tvarka išliko iki dabar, o entuziastų vis daugėja.

Grįžkime prie svarbiausios konkurso organizavimo dalies – užduočių rengimo. Konkurse organizuojamos šešios amžiaus grupės, apimančios 1–12 klases (nykštukai, mažyliai, bičiuliai, kadetai, juniorai ir senjorai). Taigi tą pačią užduotį atlieka dviejų klasių moksleiviai, pavyzdžiui, senjorų grupės užduotis – tiek vienuoliktokai, tiek dvyliktokai.

Kartą per metus šalių, įeinančių į asociaciją Kengūra be sienų, atstovai susirenka į suvažiavimą. Rengiantis 2012 metų konkursui, šis suvažiavimas įvyko likus penkiems mėnesiams iki paties konkurso, 2011 metų spalio 19–23 dienomis Blede (Slovėnija). Suvažiavimuose sprendžiami organizaciniai klausimai: kur vyks kiti suvažiavimai, kurios naujos šalys bus priimamos į asociaciją (už narystę reikia mokėti, bet mokestis palyginti nedidelis). Bet svarbiausia – kiekviena šalis pateikia uždavinius, kuriuos ji siūlo konkursui. Iš jų balsuojant sudaromi rekomenduojamieji užduočių variantai. Įvairiausio pobūdžio ir sudėtingumo užduočių nykštukų grupei paruošiama 18, mažylių grupei – 24, likusioms grupėms – po 30 užduočių. Jau ne vieną kartą į rekomenduojamųjų uždavinių sąrašą buvo įtraukti ir mūsų šalies matematikų siūlyti uždaviniai. Tuo tikrai galime didžiuotis!

Grįžus namo, prasideda uždavinių rengimo Lietuvos konkursui darbas. Visų pirma, reikia tuos uždavinius išsiversti iš anglų kalbos, po to juos visus perspręsti, patikrinti, ar sąlygos korektiškos, atsakymai teisingi ir vienareikšmiai. Be to, reikia adaptuoti tekstus lietuviškai auditorijai. Juk ne viskas, kas įprasta ir suprantama prancūzų ar italų mokinukui, bus aišku Lietuvos pirmokėliui, todėl uždaviniai gali būti permetami iš vienos grupės į kitą, dubliuojami ar išmetami. Išmetamą uždavinį asociacija rekomenduoja keisti uždaviniu iš svarstytų suvažiavime, bet leidžiama dėti ir 1–2 savo uždavinius. Kaip jau buvo minėta, visų grupių užduotys parengiamos keturiomis kalbomis. Stengiamasi, kad užduotys atitiktų amžiaus grupę, turėtų savo idėją ar užslėptą „kabliuką“.

Kengūros užduotys patenka į įvairiausius konkursus, matematikos olimpiadas ir net į televizijos žaidimus.

Kasmet siekiant mokiniams padėti geriau pasirengti konkursui, organizavimo komiteto bei VU Matematikos ir informatikos instituto rūpesčiu TEV leidykloje išleidžiamos knygelės Kengūra. Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai. Taip pat yra sudarytas interaktyvus Kengūriškasis uždavinynas, ir kiekvienas moksleivis, turintis interneto prieigą, gali rengtis konkursui.

Konkursas atspindi naujuosius gyvenimo, matematikos ir kompiuterijos pokyčius. Konkursas, palyginti su olimpiadomis ar kitomis matematikos varžybomis, neįprastai trumpas – trunka vos 75 minutes (nykštukų grupei dar mažiau – 50 minučių). Visos užduotys testų formos – užtenka nurodyti vienintelį teisingą iš penkių pateiktų atsakymų. Vadinasi, jeigu jūs beveik neabejojate atsakymu, tai geriausia jį sau pasižymėti ir grįžti prie uždavinio tik tada, jei liktų laiko (beje, jo paprastai nelieka). Kodėl siūloma atsakymo, dėl kurio nesate tikras, nežymėti? Todėl, kad tarptautinis organizavimo komitetas, norėdamas išvengti atsakymų spėliojimo, įvedė vertinimo sistemą, kuri visiškai prigijo. Moksleivis, pasirinkęs teisingą atsakymą, gauna visus uždaviniui skiriamus taškus. Jei atsakymo jis nepažymi visai, skiriama nulis taškų, bet jei pasirenkamas neteisingas atsakymas, tai dalyvis baudžiamas – jis netenka ketvirtadalio uždavinio taškų. Pavyzdžiui, jei kalbame apie 4 taškų vertės uždavinį, tai pasirinkus neteisingą atsakymą prarandami ne tik tie 4 taškai, bet ir iš turimų atimamas dar 1. Būtent todėl kiekvienam dalyviui iš karto skiriama tiek taškų, kad net neteisingai nurodžius visus atsakymus jam negrėstų neigiama galutinė taškų suma.

Likus dviem mėnesiams iki konkurso dienos, sekretoriatas rinko paraiškas, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu palaikė ryšį su rajonų ir mokyklų organizatoriais. Nacionalinio egzaminų centro darbuotojai atspausdino dalyvių korteles ir užduotis, parengė vokus su užduotimis kiekvienam dalyviui. Kovo 13 dieną siuntinių pristatymo kompanijos mašinos pajudėjo į visus rajonus, kur organizatoriai supakuoja ir perduoda paketus kiekvienai dalyvaujančiai konkurse rajono mokyklai. Kovo 14 dieną nuo ankstyvo ryto dar 5 lengvosios mašinos išvežiojo užduotis po Vilniaus miesto mokyklas.

Konkurso dieną 75 minutės dalyviams prabėga tiesiog nepastebimai. Atsakymų lapus jie pildo Kengūros pieštuku – mėgstamiausiu konkurso suvenyru, kurį kiekvienas savo mokykloje gauna tą dieną kartu su dalyvio pažymėjimu ir užduočių lapu. Mokytojai organizatoriai sudeda atsakymų lapus į vokus, ir šie užantspauduoti keliauja į rajonų švietimo skyrius bei centrus. Ten kiekvienas vokas užregistruojamas ir išsiunčiamas atgal į Vilnių, Nacionalinį egzaminų centrą, kur atliekamas didžiulis darbas – kiekvieno dalyvio atsakymų lapo registravimas, skenavimas, duomenų surinkimas ir galiausiai – apdorojimas. Tai trunka visą mėnesį. Mokinukui, jo mokytojui ir ypač tėveliams šis laukimas itin prailgsta. Bet įsivaizduokite darbą su 60 tūkstančių atsakymų lapų, kurių kiekvienas yra autentiškas ir nepakeičiamas. Tai atsakomybė, kurią gali prisiimti vienintelė institucija Lietuvoje, turinti tam visas reikalingas priemones bei ilgametę patirtį – minėtasis Nacionalinis egzaminų centras.

Galiausiai duomenys grįžta į Kengūros buveinę – VU Matematikos ir informatikos institutą, kur kartu su nuolatiniais kolegomis iš TEV leidyklos rezultatai reitinguojami, tikslinami dalyvių duomenys (per šimtą moksleivių neatskyrė, kur jo vardas, kur pavardė; atsirado ir bevardžių anketų; kai kas pamiršo, kurioje klasėje mokosi ir pan.) ir paskelbiami oficialioje konkurso svetainėje www.kengura.lt.

Reitinguojama itin detaliai – kiekvienas konkurso dalyvis gali sužinoti savo vietą Lietuvos mastu tiek savo grupėje, tiek savo klasėje, taip pat vietą rajone ar savo mokykloje tarp bendraamžių ir klasės draugų. Apdovanojami pirmąsias 50 vietų kiekvienoje klasėje užėmę dalyviai. Jiems įteikiami laureato diplomai bei prizai su konkurso simboliu.

2013 m. Kengūra rengėsi ir kasmetinei vasaros stovyklai, į kurią buvo registruojami 5–8 klasių nugalėtojai. Vieta – „Toliejos“ poilsio namai Molėtų rajone, laikas – nuo liepos 29 dienos iki rugpjūčio 5 dienos. Lygiai savaitė skiriama įdomiam nuotykiui su matematika, žaidimais, bendraminčiais, bendraamžiais iš užsienio, organizatoriais, žinomais matematikais ir lektoriais. Geriausieji konkurso dalyviai taip pat buvo kviečiami į stovyklą Zakopanėje (Lenkija). Geros nuotaikos tikrai nepritūko!

Nepaisant konkurso populiarumo ir įgyto autoriteto, jis buvo ir lieka žaidimu. Todėl visiškai beprasmiškos pretenzijos dėl jo neatitikimo mokyklų programoms ar kitiems reikalavimams. Prisiminkime televizijos konkursus „Šeši nuliai – milijonas“ ar „Kas? Kur? Kada?“ – kokios ten gali būti pretenzijos? Be to, madas diktuoja konkurso asociacija, todėl ką nors keisti iš esmės Lietuva ir negali. Dar vienas niuansas – Lietuvoje vis dar vargstama su suklydusiais užpildant dalyvio duomenis atsakymų lape, nors to daryti ir nereikėtų. Šalyse, kuriose konkurso dalyvių šimtai tūkstančių, bet kuri klaidelė (pavyzdžiui, praleista mokyklos pavadinimo raidė) reiškia dalyvio diskvalifikaciją. Tokios jau šio žaidimo taisyklės – atsakymų lapo užpildymas yra konkurso dalis. Atsakymų lapo pavyzdys skelbiamas iš anksto, taigi puikiausiai galima pasitreniruoti jį užpildyti.

Žurnalas „Mokslas ir technika“
LMD
VU
SMM
GVA
TEV
LMNSC

© 1995 - 2017 Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA“. Visos teisės saugomos

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas