Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ organizavimo bendrosios nuostatos

Registracija į konkursą

 1. Dalyviai į konkursą registruojasi individualiai adresu registracija.kengura.lt per registracijai skirtą laikotarpį.
 2. Dalyviai į konkursą per savo mokymo / ugdymo įstaigą neregistruojami.
 3. Dalyvio mokestį renka Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“.
 4. Dalyviai dalyvio mokestį perveda į konkurso sąskaitą pagal nurodymus, gautus po sėkmingos registracijos. Mokėjimo nurodymai išsiunčiami ir į el. pašto adresą, pateiktą pildant registracijos formą.
 5. Dalyvio mokestis negrąžinamas.
 6. Registracijos metu dalyviui sukuriama paskyra, kuri aktyvuojama per 5 darbo dienas nuo dalyvio mokesčio įskaitymo į konkurso sąskaitą.
 7. Konkurse dalyvauja tik tie dalyviai, kurie sėkmingai užsiregistravo, pagal instrukciją sumokėjo dalyvio mokestį ir organizatoriai aktyvavo jų paskyrą. Paskyros statusą (aktyvuota ar dar ne) bus galima matyti prisijungus adresu ekengura.lt ir / arba po aktyvacijos apie tai gausite informacinį laišką el. paštu.
 8. Kiekvienam dalyviui registracijos metu suteikiamas unikalus dalyvio kodas, kurio gali prireikti bet kuriame konkurso etape.

Konkurso eiga

 1. Konkurso dieną dalyvis jungiasi prie savo paskyros adresu ekengura.lt iš anksto jo amžiaus grupei numatytu laiku.
 2. Prasidėjus konkuso laikui, dalyvis savo paskyroje atsisiunčia konkurso užduotis PDF formatu.
 3. Konkurso užduotis dalyvis sprendžia 75 (50) min. (žr. kengura.lt/apie.html).
 4. Užduočių atsakymų pildymui skiriamas papildomas 20 min. laikas. Per tą laiką dalyvis turi užpildyti dalyvio kortelę, kurioje pažymimi ir išsaugomi užduočių atsakymai. Nespėjus užpildyti ir / ar išsaugoti, atsakymai nebus priimami.
 5. Konkurso metu dalyvis užduotis privalo spręsti savarankiškai.

Konkurso užduotys ir atsakymai

 1. Konkurso užduotis, atsakymus, sprendimus ar komentarus draudžiama skelbti viešojoje erdvėje 30 kalendorinių dienų po konkurso dienos.
 2. Konkurso užduočių atsakymus skelbsime dalyvio paskyroje kitą dieną po konkurso.
 3. Konkurso užduotis ir atsakymus skebsime viešai konkurso svetainėje kengura.lt iškart pasibaigus draudžiamajam laikotarpiui, nusakytam 14 punkte.
 4. Konkurso užduočių sprendimus skelbsime konkurso svetainėje kengura.lt ne vėliau negu vasaros pabaigoje.

Konkurso rezultatai

 1. Konkurso dalyvių rezultatus sudarys: dalyvio surinkti taškai, vieta klasėje savo mokymo / ugdymo įstaigoje, savivaldybėje, Lietuvoje, ir procentinė dalis, kuri parodo, kiek dalyvių aplenkta savivaldybėje, Lietuvoje.
 2. Dalyviai konkurso rezultatus matys prisijungę prie savo paskyros adresu ekengura.lt arba per viešą formą adresu rezultatai.kengura.lt (čia prireiks žinoti unikalų dalyvio kodą, kuris suteikiamas registracijos metu).
 3. Po konkurso praėjus 14 kalendorinių dienų skelbiami preliminarūs konkurso rezultatai.
 4. 10 kalendorinių dienų nuo preliminarių rezultatų paskelbimo konkurso organizatoriai priima apeliacijas (laisva forma) dėl paskelbtų preliminarių rezultatų el. paštu info@kengura.lt. Laiško temoje būtina įrašyti raktinį žodį: Apeliacija.
 5. Apeliacija apsvarstoma konkurso organizatorių ir atsakymas pateikiamas iki galutinių konkurso rezultatų paskelbimo.
 6. Galutinius konkurso rezultatus tvirtina ir skelbia konkurso organizavimo komiteto valdyba.
 7. Galutiniai konkurso rezultatai neginčijami ir nekeičiami.

Pieštukai, diplomai, prizai ir kt.

 1. Kiekvienam konkurso dalyviui priklauso:
  1. konkurso pieštukas;
  2. padėka už dalyvavimą;
  3. pažyma apie konkurse pasiektus rezultatus.
 2. Konkurso dalyviui (laimėtojui):
  1. patekusiam į Lietuvos geriausiųjų 50-tuką priklauso diplomas ir prizas.
  2. patekusiam į savivaldybės geriausiųjų 10-ką priklauso diplomas.
  3. geriausius rezultatus pasiekusiam savo mokymo / ugdymo įstaigoje priklauso diplomas.
 3. Konkurso siuntos su pieštukais ir 50-tukų prizais ir diplomais bus išsiunčiamos jau po to, kai bus paskelbti konkurso galutiniai rezultatai. Paruoštas konkurso siuntas išsiųsime į savivaldybes, savivaldybės organizuos perdavimą mokykloms, mokyklos – dalyviams.
 4. Padėkos, pažymos ir diplomai bus patalpinti dalyvio paskyroje adresu ekengura.lt ir adresu rezultatai.kengura.lt.

Dalyvio duomenys

 1. Dalyvio duomenys valdomi vadovaujantis konkurso privatumo politika (kengura.lt/privatumas.html).

Konkurso organizavimo komitetas
Patvirtinta: 2020-12-17

Konkurso partneriai

VU LMMA NSA LMD LMNSC SMM GVA TEV INFO-TEC INFO-TEC