Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ organizavimo tvarka

  Akivaizdinis ir Nuotolinis dalyvavimo būdai

 1. Pagrindinis konkurso dalyvavimo būdas yra Akivaizdinis, t.y. vykstantis mokyklose.
 2. Alternatyvus (rezervinis, atsarginis) dalyvavimo būdas yra Nuotolinis, t.y. vykstantis iš namų.
 3. Nuotolinis būdas gali būti taikomas vienu iš šių atvejų:
  • Dėl valstybėje paskelbtos padėties, kuomet mokymo procesas mokyklose vykdomas nuotoliniu būdu.
  • Dėl konkrečiam dalyviui taikomų saviizoliacijos ribojimų.
  • Dėl ligos ar kitų labai svarbių priežasčių.
 4. Jei dalyvis registravosi pas mokytoją, tačiau negali dalyvauti akivaizdiniu būdu - jam bus suteikta galimybė dalyvauti nuotoliniu būdu.
 5. Jei dalyvis savarankiškai registruojasi dalyvavimui nuotoliniu būdu - jis galės dalyvauti tik nuotoliniu būdu.

  Registracija į konkursą, dalyvaujant Akivaizdiniu būdu:

 6. Dalyviai į konkursą registruojasi pas savo mokymo / ugdymo įstaigos matematikos mokytojus arba mokymo / ugdymo įstaigoje paskirtą konkurso organizatorių.
 7. Dalyviai į konkursą individualiai neregistruojami.
 8. Dalyvio mokestį renka Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“. Mokymo / ugdymo įstaigų mokytojai / administracijos darbuotojai dalyvio mokesčio nerenka, jie tik padeda mokiniui dalyvio mokestį perduoti konkurso organizatoriams.
 9. Mokymo / ugdymo įstaigų paraiškos registruojamos per elektroninę registracijos sistemą – sistema.kengura.lt. Paraišką pateikia mokymo / ugdymo įstaigoje konkursą organizuojantis darbuotojas arba mieste (rajone) paskirtas asmuo (organizatorius).

  Registracija į konkursą, dalyvaujant Nuotoliniu būdu:

 10. Dalyviai į konkursą registruojasi individualiai adresu registracija.kengura.lt per registracijai skirtą laikotarpį.
 11. Dalyviai į konkursą per savo mokymo / ugdymo įstaigą neregistruojami.
 12. Dalyvio mokestį renka Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“, dalyvio mokestis pervedamas „banklink“ būdu į konkurso sąskaitą pagal nurodymus, gautus po sėkmingos registracijos.
 13. Konkurse dalyvauja tik tie dalyviai, kurie sėkmingai užsiregistravo ir pagal instrukciją sumokėjo dalyvio mokestį. Paskyros statusą galima matyti prisijungus adresu ekengura.lt ir / arba po aktyvacijos apie tai gausite informacinį laišką el. paštu.
 14. Kiekvienam dalyviui registracijos metu suteikiamas unikalus dalyvio kodas, kurio gali prireikti bet kuriame konkurso etape.

  Konkurso data ir laikas:

 15. Konkursas vyksta kasmet, trečiąjį kovo ketvirtadienį. Tikslios datos nurodomos www.kengura.lt.
 16. Mokykla konkurso dieną pasirenka laiką konkursui tarp 8:00 ir 11:00.
 17. Nuotoliniu būdu bus galima dalyvauti konkurso dieną nuo 13:00.
 18. Nespėjus sudalyvauti nustatytu laiku Akivaizdiniu būdu, konkurso dieną mokytojai sumokėtą dalyvio mokestį gali perkelti dalyvavimui Nuotoliniu būdu.
 19. Dalyviui nedalyvavus konkurse, nepriklausomai nuo tai lėmusių priežasčių, sumokėtas dalyvio mokestis nėra grąžinamas.

  Akivaizdinio konkurso eiga

 20. Konkurso metu kiekvienas dalyvis gauna užduotis, dalyvio kortelę (atsakymų lapą), dalyvio pažymėjimą, „Kengūros“ pieštuką.
 21. Užduočių lapelyje mažai laisvos vietos, todėl popieriumi, reikalingu sprendimui, pasirūpina mokymo / ugdymo įstaiga arba pats dalyvis. Be to, dalyvis atsineša savo rašymo priemonę, liniuotę, skriestuvą.
 22. Dalyvio kortelėje yra išsami jos pildymo instrukcija. Teisingas kortelės užpidymas yra konkurso dalis, todėl užpildžius ją klaidingai – dalyvis diskvalifikuojamas. Kortelės negalima perlenkti, glamžyti.
 23. Nuo 2023 metų dalyvio kortelėje yra pateikiami du nauji laukai pildymui:
  • PIN kodo pasirinkimas. Dalyvis į keturis langelius įrašo keturis pasirinktus skaitmenis. Iš šių skaitmenų sudarytas PIN kodas bus naudojamas prisijungti prie rezultatų puslapio, kuriame bus galima matyti skanuotą atsakymų lapą, įvertinimo kortelę bei atsisiųsti pažymą apie dalyvavimą.
  • Privatumo pasirinkimas, nuo kurio priklausys, kaip internete skelbiamuose TOP-50 dalyvių sąrašuose jis bus matomas. Galima rinktis vieną iš trijų variantų – pilnai skelbti vardą ir pavardę, pavardę keisti pirmąja jos raide (Vardas P.) arba pateikti tik inicialus (V.P.). Rekomenduojame moksleiviams pasitarti su tėvais ar globėjais, kokio privatumo lygio jie pageidauja.
 24. Dalyvio kortelėje teisingus atsakymus pažymėti reikėtų tik „Kengūros“ pieštukais.
 25. Konkurso metu draudžiama naudotis skaičiuokliais.
 26. Sprendimui skiriamos 75 minutės (Nykštukams – 50 min).
 27. Po konkurso pieštukai ir užduočių lapeliai lieka dalyviams.

  Nuotolinio konkurso eiga

 28. Konkurso dieną, ne anksčiau, nei nurodytu laiku, dalyvis jungiasi prie savo paskyros adresu ekengura.lt.
 29. Prasidėjus konkuso laikui, dalyvis savo paskyroje atsisiunčia konkurso užduotis PDF formatu.
 30. Konkurso užduotis dalyvis sprendžia 75 minutes (Nykštukas – 50 min).
 31. Užduočių atsakymų pildymui skiriamas papildomas 20 min. laikas. Per tą laiką dalyvis turi užpildyti dalyvio kortelę, kurioje pažymimi ir išsaugomi užduočių atsakymai. Nespėjus užpildyti ir / ar išsaugoti, atsakymai nebus priimami.
 32. Konkurso metu draudžiama naudotis skaičiuokliais.
 33. Konkurso metu dalyvis užduotis privalo spręsti savarankiškai, dalyviui galima suteikti tik techninę pagalbą - prisijungti, užpildyti kortelę dalyvio pasirinktais atsakymais, etc.
 34. Nuotolinis dalyvavimo būdas yra dalyvio žinių savarankiškas pasitikrinimas. Dalyviai patvirtina, jog supranta, kad naudodamiesi bet kokia išorine pagalba, jie iškreips savo žinių įvertinimo rezultatą, o geresni rezultatai jiems nesuteiks jokių privalumų.
 35. Dalyvaujant nuotoliniu būdu, organizatoriai neatsako už galimus dalyvio interneto ryšio sutrikimus.

  Konkurso užduotys ir atsakymai

 36. Konkurso užduotis, atsakymus, sprendimus ar komentarus draudžiama skelbti viešojoje erdvėje 30 kalendorinių dienų po konkurso dienos.
 37. Konkurso užduotis ir atsakymus skelbsime konkurso svetainėje www.kengura.lt ne anksčiau, nei pasibaigus draudžiamajam laikotarpiui, nusakytam aukščiau.
 38. Konkurso užduočių sprendimus skelbsime konkurso svetainėje www.kengura.lt ne vėliau, negu vasaros pabaigoje.

  Konkurso rezultatai

 39. Praėjus keturioms su puse savaitės po konkurso, pirmadienį, skelbiami preliminarūs konkurso rezultatai, kuriuos dalyvis gali pažiūrėti, naudodamas dalyvio kortelėje įrašytą PIN kodą. Iki tos pačios savaitės penktadienio vakaro organizatoriai priima pastabas dėl neteisingai nurodytų dalyvio duomenų, taip pat galima pateikti apeliacijas (laisva forma) dėl paskelbtų rezultatų. Laiško temoje būtina įrašyti raktinį žodį: Apeliacija, laišką siųsti el. paštu info@kengura.lt.
 40. Preliminarioje rezultatų lentelėje kita spalva išskiriami tos pačios mokymo / ugdymo įstaigos ir tos pačios amžiaus grupės dalyviai, kurių atsakymų rinkiniai pilnai sutampa, t.y. sutampa ne tik visi teisingi atsakymai, bet ir visi klaidingi. Programiškai tikrinami tų dalyvių atsakymų rinkiniai, kurie surinko 140 taškų arba mažiau.
 41. Preliminarioje rezultatų lentelėje kita spalva išskirti dalyviai (žr. punktą aukščiau), patekę į Lietuvos geriausiųjų 50-tukus, nėra apdovanojami diplomais ir prizais.
 42. Galutinėje rezultatų lentelėje dalyviai, kurių atsakymų rinkiniai sutampa (žr. punktą aukščiau), nereitinguojami su visais dalyviais.
 43. Konkurso dalyvių rezultatus sudarys: dalyvio surinkti taškai, vieta klasėje savo mokymo / ugdymo įstaigoje, savivaldybėje, Lietuvoje, ir procentinė dalis, kuri parodo, kiek dalyvių aplenkta savivaldybėje, Lietuvoje.
 44. Dalyviai konkurso rezultatus, kartu su atsakymais matys prisijungę prie savo paskyros adresu ekengura.lt.
 45. Konkurse dalyvaujantys darželių auklėtiniai ar priešmokyklinę klasę lankantys moksleiviai, reitinguojami kartu su pirmos klasės moksleiviais.
 46. Atsižvelgdami į konkurso mažųjų dalyvių tėvelių / globėjų išreikštus prašymus, „Nykštuko“ grupės dalyvių užimama vieta preliminariojoje ir galutinėje rezultatų lentelėse nenustatoma, siekiant išvengti galimo liūdesio nepasiekus norimo rezultato.
 47. Galutinius konkurso rezultatus tvirtina ir skelbia konkurso organizavimo komiteto valdyba.
 48. Galutiniai konkurso rezultatai neginčijami ir nekeičiami.

  Pieštukai, diplomai, prizai ir kt.

 49. Kiekvienam konkurso dalyviui priklauso:
  1. konkurso pieštukas;
  2. padėka už dalyvavimą;
  3. pažyma apie konkurse pasiektus rezultatus.
 50. Konkurso dalyviui (laimėtojui):
  1. patekusiam į Lietuvos geriausiųjų 50-tuką priklauso diplomas ir prizas.
  2. patekusiam į savivaldybės geriausiųjų 10-ką priklauso diplomas.
  3. geriausius rezultatus pasiekusiam savo mokymo / ugdymo įstaigoje priklauso diplomas.
  (šiuos diplomus atsispausdina pati mokymo / ugdymo įstaiga, prisijungusi prie www.kengura.lt/diplomai sistemos).
 51. Konkurso siuntos su 50-tukų prizais ir diplomais bus išsiunčiamos jau po to, kai bus paskelbti konkurso galutiniai rezultatai. Paruoštas konkurso siuntas išsiųsime į savivaldybes, savivaldybės organizuos perdavimą mokykloms, mokyklos – dalyviams.
 52. Padėkos, pažymos ir diplomai bus patalpinti dalyvio paskyroje adresu ekengura.lt ir adresu rezultatai.kengura.lt.
 53. Dalyvių reitingavimas ir apdovanojimas prizais vyksta tik tarp Akivaizdiniu būdu dalyvavusių konkurso dalyvių.

  Dalyvio duomenys ir privatumo politika

 54. Kiekvienas konkurso dalyvis (ir jo tėveliai / globėjai) sutinka, kad dalyvio asmens duomenys - vardas, pavardė (priklausomai, nuo pasirinkto privatumo lygio atsakymų lape), klasė ir mokykla - bus skelbiami viešai kartu su konkurse pasiektais rezultatais.
 55. Dalyvio duomenys valdomi vadovaujantis konkurso privatumo politika (kengura.lt/privatumas.html).
 56. Visų konkurso dalyvių rezultatai konkurso informacinėje sistemoje saugomi ne ilgiau kaip vienerius metus. Prisijungimus prie konkurso informacinės sistemos turi konkurso organizatoriai, mokykloje paskirtas už konkursą atsakingas asmuo ir mieste / rajone paskirtas už konkursą atsakingas asmuo.

  Konkurso organizavimo komiteto valdyba
  Patvirtinta: 2023-01-20

Konkurso partneriai

VU LMMA NSA LMD GVA TEV INFO-TEC INFO-TEC